Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice jsou jedním ze základních dokumentů požární ochrany, které vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Je nutné je zveřejnit (vyvěsit), aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti, tzn. ne jen pro vlastní zaměstnance, ale i pro různé návštěvy, řemeslníky, techniky apod. Nejčastěji se požární poplachové směrnice vyvěšují k únikovým cestám a východům, na chodby a ke schodištím. Tento dokument je dobré mít ve výrazném barevném provedení – nejčastěji v červeném rámečku – aby byly ihned rozlišitelné od ostatních vyvěšených informací (plakáty, certifikáty apod.).

Zákon o požární ochraně stanovuje, kteří zaměstnavatelé jsou povinni požární poplachové směrnice zpracovávat. Jedná se o všechny, kteří provozují své činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Ale pozor, i když zaměstnavatelé bez zvýšeného požárního nebezpečí nemusejí mít poplachové směrnice, musejí mít stejně alespoň vyvěšeny čísla tísňového volání...

Proč jsou poplachové směrnice tak důležité?
Je to zejména proto, že obsahují:

  • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
  • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
  • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
  • telefonní číslo ohlašovny požárů,
  • telefonní čísla tísňového volání,
  • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Z výše uvedeného vyplývá, že poplachové směrnice navádějí osobu, která zpozoruje požár, jak se dále chovat a na koho se obrátit. Např. zda požár ohlásit na ohlašovně požáru nebo rovnou volat hasiče, jaké jsou telefonní čísla na ohlašovnu požáru a jakým způsobem je potřeba vyhlásit požární poplach – telefonicky, voláním HOŘÍ nebo popř. tlačítkem EPS. Samozřejmě existují i další způsoby, ale výše zmíněné jsou nejčastější.
Poplachové směrnice dále obsahují i telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Pokud dojde k úniku plynu, prasknutí vodovodního potrubí nebo jiné nenadálé situaci, kdy bude potřeba uzavřít hl. uzávěry nebo celé části potrubí, je nutné neprodleně informovat dodavatele plynu, vody, el. energie. A protože každý tel. čísla na havarijní služby nezná, jsou uvedeny právě v poplachových směrnicích.

Účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích se prověřuje nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

POZOR! Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. Tzn., že není nutné do cvičného požárního poplachu zapojovat i návštěvníky, klienty apod., a je možné si cvičný požární poplach naplánovat na brzkou ranní nebo pozdější večerní hodinu. U zaměstnavatelů, kteří mají vícesměnné provozy, je dobré cvičný provoz zopakovat pro každou směnu.

Požární poplachové směrnice musí být zpracované, vedené a vyvěšené v českém jazyce. Je ovšem důležité zvážit, zda se na pracovištích ve větším procentu nevyskytují i zaměstnanci jiných zemí (zejména Angličané, Francouzi, Rusové apod.). V této situaci je lepší mít poplachové směrnice vyvěšené i v dalších jazycích.

Specialisté spol. CIVOP jsou osobami odborně způsobilými nebo techniky požární ochrany a dokumentaci PO zpracovávají již řadu let. V případě potřeby se proto neváhejte na nás obrátit.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO CIVOP s.r.o., civop@civop.cz 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...