Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach

Určitě si ze školy ještě pamatujete, když se v rozhlase jednou za čas ozvalo hlášení, že je prováděná evakuace školy. Žáci byli nadšení, učitelé již méně. Všichni se po zaznění poplachu řádně seřadili ve třídě, popadli nejdůležitější věc – třídní knihu – a spořádaně vypochodovali ven na nádvoří, parkoviště apod. Ty šťastnější evakuovali přímo hasiči po výsuvném žebříku nebo skokem do přistavené matrace.

Proč se vlastně tyto poplachy prováděly a provádějí a byly nutné nebo se jen jednalo o zpestření školních povinností? Provádění cvičného požárního poplachu vychází z ustanovení vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, která říká: „Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu".

Tzn., že pokud je stanoveno dokumentací požární ochrany, že je nutné provádět cvičný požární poplach, musejí jej firmy (včetně škol a dalších institucí) pravidelně provádět.
POZOR! Cvičný požární poplach je nutné dopředu naplánovat, nelze provést z minuty na minutu, neboť vyhlášení cvičného požárního poplachu se musí předem oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje! Proč se poplach musí dopředu oznamovat? Je to z důvodu, že o připravovaném cvičném požárním poplachu je informováno jen pár osob ve firmě. Když poté dojde k poplachu, může se stát, že někteří zaměstnanci v zápalu evakuace (úprku), paniky, nevědomosti apod. vytočí linku tísňového volání s tím, že např. ve firmě hoří, vybuchl plyn, prasklo vodovodní potrubí apod., a zbytečně by povolali záchranné jednotky.

Samozřejmě je možné provést cvičný poplach se vším všudy – např. i s dýmovnicemi, s evakuací z vyšších pater pomocí skluzu, žebříků, matrací, s použitím hasicích přístrojů, s evakuací raněných apod. – vždy záleží na vedení firmy, jak cvičný požární poplach pojme. POZOR! Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Prováděním cvičného požárního poplachu se prověřuje:

  • dokumentace požární ochrany – úplnost a správnost požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu
  • konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje (požární řád, organizace PO)
  • způsob vyhlášení požárního poplachu (jakým způsobem je vyhlášen pro zaměstnance, HZS, obsluhu požárně bezpečnostních zařízení, pro další přítomné osoby apod.)
  • postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru)
  • platnost telefonních čísel uvedených v poplachových směrnicích
  • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení a poplachových směrnic, evakuačních plánů
  • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – evakuační rozhlas, sirény, EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární uzávěry, nouzové osvětlení atd.
  • řízení a evakuace, činnost požárních hlídek
  • způsob zajištění první pomoci atd.

Při cvičném poplachu je nutné všechny osoby (popř. i zvířata a majetek) evakuovat z budovy a zajistit, aby až do dalších pokynů udělených velitelem zásahu zůstaly na určeném místě – tzv. shromaždišti. Na shromaždišti je možné podávat i občerstvení – opět záleží na vedení společnosti, jak se k problematice cvičného poplachu postaví. Návrat do evakuované budovy je možný až po definitivním ukončení cvičení.

Návratem do objektu ale cvičný požární poplach nekončí – alespoň pro určené zaměstnance. Provedený cvičný požární poplach je nutné vyhodnotit (jaká byla doba evakuace – za jaký čas se dostali všichni z objektu od vyhlášení poplachu, zda všechny požárně bezpečnostní zařízení řádně a správně fungovaly, zda všechny osoby věděly, jaké jsou správné únikové cesty, zda poplachové směrnice a evakuační plány odpovídají realitě apod.).
O proběhlé evakuaci se musí také zapsat zápis do požární knihy a případně stanovit opatření podle zjištěných skutečností.

Specialisté spol. CIVOP jsou osobami odborně způsobilými nebo techniky požární ochrany a jsou nápomocni i při provádění cvičných požárních poplachů. V případě potřeby se proto neváhejte na nás obrátit.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...