Bezpečnost práce od CIVOP

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu jsou jím často využívány.Příčinou uložení pokuty bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve firmě apod.

Zcela zásadní význam má způsob vašeho jednání s inspektorem. Pokud z vašeho projevu získá dojem, že o bezpečnosti práce nic nevíte, a téměř nic pro snižování rizik neděláte, jste předem předurčeni k obdržení pokuty. Jak se podobné situaci vyhnout? Zjistěte si zavčas stav BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci = zkráceně se používá bezpečnost práce) a PO (požární ochrana) u vás ve firmě! Eliminujte riziko úrazu u vašich zaměstnanců! Pomůžete tím především vaší firmě!

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má důležitý hospodářský význam, protože řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s vytvářením příznivých pracovních podmínek a pracovních vztahů přináší optimalizaci pracovního procesu a pozitivní ekonomický efekt. Snižuje ztráty, zvyšuje produktivitu, efektivnost a kvalitu práce – znamená prosperitu společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci má též důležitý humánní aspekt. Reprezentuje společenskou a kulturní úroveň zaměstnavatele, čím si zaměstnavatel v konečném důsledku vytváří svou IMAGE na trhu.

Potřebujete poradit v oblasti BOZP a PO?

Firma CIVOP s.r.o. se od roku 1992 specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Má dlouholeté zkušenosti se subdodavatelským outsourcingem BOZP a PO pro klienty z různých oborů. Pro své klienty se snaží vždy najít dostupné a hlavně efektivní řešení problémů v mezích zákonných požadavků tak, aby nebyli ohroženi státními orgány ani právními dopady úrazů, nemocí z povolání, požárů a jinými katastrofami, které život občas přináší.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...